Skip to main content

Cirkelkompendier

Här är cirkelkompendier från alla åren sedan 1999 samlade.

Cirkelkompendier
Namn Ämne Författare
2023/2024 En introduktion till elliptiska kurvor (errata, extra, poster, web) Lukas Gustafsson & Ludvig Olsson
2022/2023 En introduktion till variationskalkyl (errata, poster, web) Linus Lidman Bergqvist & Lukas Gustafsson
2021/2022 Matematik och AI (poster, web) Linus Lidman Bergqvist & Siobhán Correnty
2020/2021 Musik och matematik (web) Daniel Ahlsén & Siobhán Correnty
2019/2020 Datorernas matematik (errata, poster, web) Daniel Ahlsén & Joar Bagge
2018/2019 Grafteori med inriktning på färgläggning (extra, facit, poster, web) Joar Bagge & Lisa Nicklasson
2017/2018 Geometriska konstruktioner i planet (errata, web) Lisa Nicklasson & Gustav Zickert
2016/2017 Vad är ett tal? (omarbetad version av 2005-2006) (errata, web) Rune Suhr & Gustav Zickert
2015/2016 Fraktaler (errata, poster, web) Gustav Sædén Ståhl & Rune Suhr
2014/2015 Polytoper (poster, web) Anders Lundman & Gustav Sædén Ståhl
2013/2014 Grupper, mönster och symmetrier (errata, poster, web) Katarina Heinrich & Gustav Sædén Ståhl
2012/2013 Den matematiska analysens grunder (errata, web) Katarina Heinrich & Dan Petersen
2011/2012 Diofantiska ekvationer (web) Dan Petersen & Kathrin Vorwerk
2010/2011 Polynom (web) Dan Petersen & Kathrin Vorwerk
2009/2010 Hyperbolisk geometri (web) Dan Petersen & Alan Sola
2008/2009 Talteori (web) Andreas Enblom & Alan Sola
2007/2008 Sannolikhetsteori (web) Joakim Arnlind & Andreas Enblom
2006/2007 Gruppteori (web) Joakim Arnlind & Andreas Enblom
2005/2006 Vad är ett tal? (extra, web) Joakim Arnlind, Tomas Ekholm & Andreas Enblom
2004/2005 Integraler (web) Joakim Arnlind & Tomas Ekholm
2003/2004 Linjär algebra och bioinformatik (facit, web) Tomas Ekholm & Niklas Eriksen
2002/2003 Algebra och kryptografi (facit, web) Tomas Ekholm, Niklas Eriksen & Magnus Rosenlund
2001/2002 Analysens grunder (web) Tomas Ekholm & Niklas Eriksen
2000/2001 Talföljder, rekursioner och iterationer (web) Magnus Aspenberg, Kristian Bjerklöv, Niklas Eriksen & Magnus Rosenlund
1999/2000 Linjära avbildningar (web) Göran Selander
Page responsible:webmaster@math.kth.se
Belongs to: Department of Mathematics
Last changed: Jun 07, 2021