Till innehåll på sidan

Matematiska cirkeln, läsåret 2015/2016

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ''Stockholms Matematiska Cirkel''. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel

Ämnet för Matematiska cirkeln, läsår 2015/2016, handlar om fraktaler.

Se även vår poster: poster (pdf 413 kB)

Detta är Din chans att få uppleva tjusningen med rigorös, abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt!

Möten

Det första mötet är den 17:e september 2015. Om du vill vara med är det bara att dyka upp. Ingen föranmälan behövs.

Mötestid: 16:00 - 18:00
Lokal: Fikarummet plan 4 (bottenvåningen)
Adress: KTH, Institutionen för matematik, Lindstedtsvägen 15 (se )
T-bana: Tekniska högskolan

Kontakt

Om du undrar över något eller har synpunkter på programmet, kontakta oss på adressen

cirkel@math.kth.se

Du kan även ringa, skriva till eller besöka någon av oss som arrangerar programmet:

  • Gustav Sædén Ståhl, gss@math.kth.se, telefon: 08-790 6616, rum 3728 (KTH)
  • Rune Suhr, suhr@math.su.se, telefon: 08‑164623, rum 30 (Stockholms universitet)

Postadress: KTH Matematik, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm

Kompendium

Årets cirkel kommer handla om fraktaler och konvergens. Kompendiet delas ut på föreläsningarna och finns här för nedladdning.

2015-2016 års kompendium (uppdaterad 2016-05-01) (pdf 6,2 MB)

Här finns även en lista på fel i den tryckta versionen av kompendiet. Om du hittar någon felaktighet, kontakta oss!

Tryckfelslista (pdf 117 kB)

Schema

Nedan ses datum för alla träffar med cirkeln.

Datum kl 16:00-16:15 kl 16:20-17:20 kl 17:30-18:00

Föreläsning 1

2015-09-17

Samling och fika i fikarummet

Kapitel 1 (sal D2)

Problemlösning, Lars Svensson

Problemsession 

2015-10-08

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning

(sal E35/E36/E51)

Problemlösning

(sal E35/E36/E51)

Föreläsning 2

2015-10-15

Samling och fika i fikarummet Kapitel 2 (sal D1)

Räkna med slumpen, Tomas Ekholm

Problemsession 

2015-11-05

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning

(sal Q31/Q34)

Problemlösning

(sal Q31/Q34)

Föreläsning 3

2015-11-19

Samling och fika i fikarummet Kapitel 3 (sal E1)

Matematik för svarta hål, Jonatan Lenells

Problemsession 

2015-12-10

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning 

(sal E51/E52)

Problemlösning 

(sal E51/E52)

Föreläsning 4

2015-12-17

Samling och fika i fikarummet

Kapitel 4 (sal D1)

Sfären, Platon och de tre apelsinerna, Mats Boij

Problemsession

2016-01-28

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning (sal E51)

Problemlösning (sal E51)

Föreläsning 5

2016-02-11

Samling och fika i fikarummet

Kapitel 5 (sal D2)

pq-formeln och Markovekvationen, Roy Skjelnes

Problemsession

2016-02-25

Samling och fika i fikarummet Problemlösning (sal E51) Problemlösning (sal E51)

Föreläsning 6

2016-03-10

Samling och fika i fikarummet Kapitel 6 (sal D2)

Identiska partiklar, Douglas Lundholm

Problemsession

2016-04-07

Samling och fika i fikarummet Problemlösning (sal E35) Problemlösning (sal E35)

Föreläsning 7

2016-04-14

Samling och fika i fikarummet Kapitel 7 (sal D2)

Oändliga mängder, Gustav Zickert 

Problemsession

2016-04-28

Samling och fika i fikarummet Problemlösning (sal E35) Problemlösning (sal E35)

Vi träffas alltid i fikarummet på institutionen för matematik för att sedan gemensamt gå till föreläsningssalen. Vid varje föreläsning går vi igenom ett avsnitt ur kompendiet och dessutom kommer det en gästföreläsare och håller ett föredrag. Under problemsessionerna kan elever arbeta i grupp med övningsuppgifterna från kompendiet och få hjälp av oss.

Till lärare

Cirkeln består av två delar. För det första finns föreläsningsdelen, där vi under sju tillfällen går igenom årets kompendium. Andra delen består av övningstillfällen där eleverna ges möjlighet att tillsammans försöka lösa problem från kompendiet, och få hjälp av oss. Idén är att bägge dessa svarar mot 50 gymnasiepoäng.

Att enbart besöka föreläsningarna ger alltså 50 poäng. Det finns (minst) fyra alternativ för att ge en kurs på 100 poäng:

  • att följa föreläsningarna och övningarna tillsammans;
  • att följa föreläsningarna och att gymnasieläraren på skolan kompletterar med extra material;
  • att följa föreläsningarna och tillsammans med detta läsa 50 poäng Linjär algebra för gymnasister , som ges som breddningskurs av Aron Wennman, KTH;
  • att följa föreläsningsdelen två år i rad.

Det är upp till läraren på gymnasieskolan att välja ett av alternativen.

Självklart är alla elever välkomna på problemsessionerna, inte bara de som vill ha poängen. Vi hoppas att så många som möjligt kommer på dessa.