Till innehåll på sidan

Matematiska cirkeln, läsåret 2016/2017

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — "Stockholms Matematiska Cirkel". Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel

Ämnet för Matematiska cirkeln, läsår 2016/2017, handlar om tal.

Möten

Lokal: Sal 15
Adress: Kräftriket hus 5, Stockholm (Obs! Busshållplats Albano, söder om Universitetets T-bana)

Kontakt

Om du undrar över något eller har synpunkter på programmet, kontakta oss på adressen cirkel@math-stockholm.se .

Du kan även ringa, skriva till eller besöka någon av oss som arrangerar programmet:

  • Gustav Zickert, zickert@kth.se , telefon: 08-790 72 20, postadress: KTH Matematik, 100 44 Stockholm, besöksadress: Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm
  • Rune Suhr, suhr@math.su.se , telefon: 08‑164623, postadress: Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, besöksadress: Kräftriket hus 6, Stockholm.

Hitta till oss

Hur man tar sig till Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Karta över hur man tar sig från busshållplats Albano till Hus 5, Kräftriket (PNG 174 kB)

Kompendium

Kompendiet delas ut på föreläsningarna och finns här för nedladdning.

2016-2017 års kompendium (pdf 670 kB)

Om du hittar något fel i kompendiet får du gärna maila någon av författarna, så kan vi lägga till det i följande tryckfelslista:

Tryckfelslista (pdf 132 kB)

Schema

Nedan ses datum för alla träffar med cirkeln. Vi träffas alltid vid sal 15, Kräftriket hus 5.

Datum kl 16:00-16:15 kl 16:20-17:20 kl 17:30-18:00

Föreläsning 1

2016-09-15

Samling och fika

Kapitel 1 

Gästföreläsning av

Salvador Rodriguez-Lopez

Problemsession 

2016-09-29

Samling och fika

Problemlösning

Problemlösning

Föreläsning 2

2016-10-13

Samling och fika

Kapitel 2 

Gästföreläsning av Oliver Krüger, Ramseyteori

Problemsession 

2016-10-27

Samling och fika

Problemlösning

Problemlösning

Föreläsning 3

2016-11-10

Samling och fika

Kapitel 3 

Jan-Erik Björk. Ramnujan och primtal.

Problemsession 

2016-11-24

Samling och fika

Problemlösning 

Problemlösning 

Föreläsning 4

2016-12-08

Samling och fika

Kapitel 4 

Theresa Stocks, How to survive a zombie attack? (Mathematical modelling of the spread of infectious diseases)

Problemsession

2017-01-26

Samling och fika

Problemlösning 

Problemlösning 

Föreläsning 5

2017-02-09

Samling och fika

Kapitel 5 

Katharina Radermacher, "Räta linjer, trianglar och tre olika geometrier"

Problemsession

2017-02-23

Samling och fika

Problemlösning  Problemlösning

Föreläsning 6

2017-03-09

Samling och fika

Kapitel 6 

Maria Deijfen, Nätverksmodellering och Matteusprincipen

Problemsession

2017-03-23

Samling och fika

Problemlösning  Problemlösning 

Föreläsning 7

2017-04-06

Samling och fika

Kapitel 7 

Gästföreläsning

Problemsession

2017-04-20

Samling och fika

Problemlösning  Problemlösning 

Vid varje föreläsning går vi igenom ett avsnitt ur kompendiet och dessutom kommer det en gästföreläsare och håller ett föredrag. Under problemsessionerna kan elever arbeta i grupp med övningsuppgifterna från kompendiet och få hjälp av oss.

Till lärare

Cirkeln består av två delar. För det första finns föreläsningsdelen, där vi under sju tillfällen går igenom årets kompendium. Andra delen består av övningstillfällen där eleverna ges möjlighet att tillsammans försöka lösa problem från kompendiet, och få hjälp av oss. Idén är att bägge dessa svarar mot 50 gymnasiepoäng.

Att enbart besöka föreläsningarna ger alltså 50 poäng. Det finns (minst) fyra alternativ för att ge en kurs på 100 poäng:

  • att följa föreläsningarna och övningarna tillsammans;
  • att följa föreläsningarna och att gymnasieläraren på skolan kompletterar med extra material;
  • att följa föreläsningarna och tillsammans med detta läsa 50 poäng Linjär algebra för gymnasister ;
  • att följa föreläsningsdelen två år i rad.

Det är upp till läraren på gymnasieskolan att välja ett av alternativen.

Självklart är alla elever välkomna på problemsessionerna, inte bara de som vill ha poängen. Vi hoppas att så många som möjligt kommer på dessa.

Tidigare kursomgångar

Information om tidigare kursomgångar av Cirkeln finns på följande länk:

www.kth.se/sci/institutioner/math/gymnasie/matcirkel