SMC-pris 2023

Priserna för excellenta masteruppsatser och doktorsavhandlingar delades ut 11 oktober 2023.

Läs mer om pristagarna