Matematik har fått en ny hemvist i Stockholm

SMC Prize 2015/2016

SMC's priser för Utmärkt doktorsavhandling i matematik, samt för Utmärkt masterarbete i matematik, för läsåret 2015/2016 har delats ut. De två priserna för Utmärkt doktorsavhandling i matematik gick till Afshin Goodarzi och Ludvig af Klinteberg; och de tre priserna för Utmärkt masterarbete i matematik gick till Alice Hedenlund, Oliver Gäfvert samt Sebastian Rosengren.

Läs mer om priserna på vår hemsida.

Högsta betyg till matematikutbildningar i Stockholm

Matematikprogrammen vid SU och KTH fick högsta betyg vid en granskning av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). De två centrala framgångsfaktorer som framhävts av företrädare för SU och KTH är hög studiemotivation bland studenterna och djupt engagerade lärare som ofta diskuterar kursernas upplägg. Resultatet av den, enligt UKÄ, mycket höga kvaliten på det SU-KTH-gemensamma masterprogrammet anses vara att masterprogrammets studenter är mycket attraktiva på arbetsmarknaden med goda kommunikativa färdigheter.

Läs mer på UKÄ:s hemsida

Kalender

Kollokvium

Kommande

Senaste

Se Kollokvier 2009-2017.

Till sidans topp