Matematik har fått en ny hemvist i Stockholm

Högsta betyg till matematikutbildningar i Stockholm

Matematikprogrammen vid SU och KTH fick högsta betyg vid en granskning av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). De två centrala framgångsfaktorer som framhävts av företrädare för SU och KTH är hög studiemotivation bland studenterna och djupt engagerade lärare som ofta diskuterar kursernas upplägg. Resultatet av den, enligt UKÄ, mycket höga kvaliten på det SU-KTH-gemensamma masterprogrammet anses vara att masterprogrammets studenter är mycket attraktiva på arbetsmarknaden med goda kommunikativa färdigheter.

Läs mer på UKÄ:s hemsida

Kalender

Kollokvium

Kommande

Senaste

Se Kollokvier 2009-2017.

Till sidans topp