Till innehåll på sidan

Syften och mål

Stockholms matematikcentrum (SMC) är ett samarbete mellan Stockholms universitet  (SU) och Kungliga Tekniska högskolan  (KTH). Här samordnas utbildning och forskning i matematik mellan de matematiska institutionerna på SU och KTH.

Centrumets syfte är att öka attraktionskraften till dessa lärosäten för de bästa studenterna samt de mest framstående lärarna och forskarna inom matematikrelaterade ämnen. Dess strävansmål är att

  1. lägga grunden för, och skapa ökad samordning av, utbildningsutbudet på avancerad nivå och forskarnivå,
  2. bygga upp en kommunikationsplattform med inriktning på rekrytering av studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.