Till innehåll på sidan

Organisation

Övergripande beskrivning

Arbetet inom Stockholms matematikcentrum (SMC) leds av ledningsgruppen som bedriver verksamheten och säkerställer dess effektivitet. Ledningsgruppen leds av styrelsen, föreståndaren, vice föreståndaren, samt det adminsitrativa stödet. Ledningens viktigaste uppdrag är att säkerställa att de aktiviteter som stöds av SMC drivs av de behov som de matematiska institutionerna i Stockholm har.

Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för den övergripande strategiska inriktningen för att nå SMC:s mål. Styrelsemedlemmarna skall agera som ambassadörer för SMC och förväntas kontinuerligt bedöma möjliga strategiska partnerskap med viktiga aktörer, både inom och utanför Sverige, och inom och utanför de matematiska institutionerna vid SU och KTH.

Följande personer utgör styrelsens ordförande och ledamöter:

  • Ordförande: Professor Tom Britton (SU)
  • Professor Mats Boij (KTH)
  • Professor Kristian Bjerklöv (KTH)
  • Professor Anders Szepessy (KTH)
  • Professor Joanna Tyrcha (SU)
  • Universitetslektor Jonas Bergström (SU)
  • Professor Annemarie Luger (SU)
  • Doktorandrepresentant Erik Lindell (SU)
  • Studeranderepresentant Karl Arthursson (SU/KTH)

Styrelsen nås på board@math-stockholm.se .

Föreståndare och vice föreståndare

Föreståndaren utgör tillsammans med vice föreståndaren en förbindelse mellan styrelsen och resten av SMC. Föreståndaren rapporterar till styrelsen och ansvarar, tillsammans med vice föreståndaren, för SMC:s dagliga verksamhet. Föreståndarna är även ansvariga för innehållet på SMC:s hemsida (skicka gärna in synpunkter och förslag angående hemsidan via e-post ).

Föreståndare är David Rydh  (KTH) och vice föreståndare är Gregory Arone  (SU).

Administrativa stödet

Det adminstrativa stödet är till för att säkerställa att SMC:s verksamhet bedrivs effektivt.

Stödet utgörs av Samar Ibrahim (SU) och Nils Prigge (SU).

Tillhör: Stockholms Matematikcentrum
Senast ändrad: 2022-12-07