Till innehåll på sidan

Program och kurser

Stockholms universitet (SU) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningsprogram på master- och forskarutbildningsnivå inom de matematiska vetenskaperna. De ansvarar även för ett gemensamt tvåårigt masterprogram inom matematik som ger en dubbelexamen i matematik från SU och KTH.

Högsta betyg till matematikutbildningar i Stockholm

Matematikprogrammen vid SU och KTH fick högsta betyg vid en granskning av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). De två centrala framgångsfaktorer som framhävts av företrädare för SU och KTH är hög studiemotivation bland studenterna och djupt engagerade lärare som ofta diskuterar kursernas upplägg. Resultatet av den, enligt UKÄ, mycket höga kvaliten på det SU-KTH-gemensamma masterprogrammet anses vara att masterprogrammets studenter är mycket attraktiva på arbetsmarknaden med goda kommunikativa färdigheter.

Läs mer på UKÄ:s hemsida