Grund- och gymnasieskolor

Stockholms universitet (SU) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) erbjuder en rad aktiviteter inom matematiska vetenskaper för gymnasister och grundskoleelever. Skolsamarbete förekommer under följande seminarier, kurser och evenemang.