Grund- och gymnasieskolor

Stockholms universitet (SU) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) erbjuder en rad aktiviteter inom matematiska vetenskaper för gymnasister och grundskoleelever. Skolsamarbete förekommer under följande seminarier, kurser och evenemang. 

Till sidans topp