Till innehåll på sidan

Matematiska cirkeln, läsåret 2023/2024

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar varje läsår ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ”Stockholms matematiska cirkel”. Syftet är att låta deltagarna odla sitt intresse för matematik, och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel är En introduktion till elliptiska kurvor.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av ett kompendium som kommer skrivas av arrangörerna (Lukas Gustafsson och Ludvig Olsson). Det innehåller allt material man behöver till kursen.

Den som är nyfiken kan kolla upp koncepten som vi kommer att utforska i kursen.

Möten

Undervisningen äger rum på utvalda torsdagar 16.00-18.00 (med akademisk kvart och en paus) på KTH under hösten 2023 och SU Albano under våren 2024.

Albano ligger i Nationalstadsparken mellan Roslagsbanans banvall och Roslagsvägen i höjd med Kräftriket, strax norr om Roslagstull. Här  kan du läsa hur du hittar dit.

Lokaler: KTH och Albano
Tunnelbana: Tekniska högskolan och Universitetet
Busstation: Östra station och Albano

Ingen föranmälan, du behöver bara att dyka upp. Vi bjuder på fika i pausen.

Schema

Datum

Plats

Aktivitet

2023-09-xx

(KTH)

Föreläsning 1

2023-09-xx

(KTH)

Övningstillfälle

2023-10-xx

(KTH)

Föreläsning 2

2023-10-xx

(KTH)

Övningstillfälle

2023-11-xx

(KTH)

Föreläsning 3

2023-11-xx

(KTH)

Övningstillfälle

2023-12-xx

(KTH)

Föreläsning 4

2024-01-xx

(Albano)

Övningstillfälle 

2024-01-xx

(Albano)

Föreläsning 5

2024-02-xx

(Albano)

Övningstillfälle

2024-02-xx

(Albano)

Föreläsning 6

2024-03-xx

(Albano)

Övningstillfälle

2024-03-xx

(Albano)

Föreläsning 7

2024-03-xx

(Albano)

Övningstillfälle

2024-04-xx

(Albano)

Föreläsning 8

2024-04-xx

(Albano)

Övningstillfälle

Till Lärare

Många elever deltar i cirkeln som en del av en fördjupningskurs i matematik på gymnasiet. Vi som undervisar är dock inte gymnasielärare och kan därför varken examinera eller betygsätta eleverna. Detta måste göras av skolorna eleverna går på.

Hela kursen är tänkt motsvara 100 gymnasiepoäng. Det finns många alternativa upplägg. Ett alternativ kan vara och lyssna enbart på cirkelns föreläsningar och komplettera med annat material, exempelvis Linjär algebra för gymnasister  för 100 poäng.

Allt ansvar för detta ligger på gymnasieskolan, men vi står till förfogande om det finns frågor kring kursens innehåll och upplägg. Vi avser ha en närvarolista där eleverna får skriva upp sig.

Matematiska cirkeln ger inte några högskolepoäng.

Varannan uppgift i kompendiet saknar facit. Det är för att lärare ska få uppgifter att använda för examinering. Om du är lärare kan du få ett kompendium med fullständigt facit.

Kontakt

Om du undrar över något, kontakta oss på adressen cirkel@math-stockholm.se .