Till innehåll på sidan

Matematiska cirkeln, läsåret 2023/2024

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar varje läsår ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ”Stockholms matematiska cirkel”. Syftet är att låta deltagarna odla sitt intresse för matematik, och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

OBS: Föreläsningen den 14e Mars 2024 är inställd! Vi kombinerar den med övningen den 28e Mars, så se till att komma dit!

Årets tema är: En introduktion till elliptiska kurvor.

Allmän inbjudan med information (pdf 253 kB)

En reell elliptisk kurva
En reell elliptisk kurva
Visualisering av det modulära talplanet modulo 7
Visualisering av det modulära talplanet modulo 7

 Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av vårt kompendium

Kompendium 2023/2024 (pdf 3,5 MB)

som är skrivet av arrangörerna (Lukas Gustafsson och Ludvig Olsson). Det innehåller allt material man behöver inför kursen. Facit till udda övningar finns i detta häfte.

Här är en lista med fel i häftet som elever hjälpt oss hitta: Errata kompendium 2023/2024 (pdf 119 kB)

Här är en lista med extra uppgifter kapitel 3 (pdf 132 kB)

Den som är nyfiken och vill få en överblick kan kolla upp koncepten som vi kommer att utforska i kursen:

Möten

Undervisningen äger rum på utvalda torsdagar 16.00-18.00 (med akademisk kvart och en paus) på KTH under hösten 2023 och SU Albano under våren 2024. Den första föreläsningen är på AlbaNova som ligger mittemellan universiteten.

Lokaler: KTH respektive Albano
Tunnelbana: Tekniska högskolan respektive Universitetet
Busstation: Östra station respektive Albano

Campuskarta KTH (pdf 7,1 MB)

Campuskarta SU/Albano (jpg 169 kB)

Ingen föranmälan, du behöver bara att dyka upp. Vi bjuder på fika i pausen.

Albano är relativt nytt, det ligger i Nationalstadsparken mellan Roslagsbanans banvall och Roslagsvägen i höjd med Kräftriket, strax norr om Roslagstull. Här  kan du läsa hur du hittar dit. AlbaNova ligger precis vi Albano.

Schema 

Datum

Plats

Aktivitet

2023-09-14

FR4 (Oskar Kleins auditorium, AlbaNova)

Föreläsning 1

2023-09-28

Sal D2 (KTH)

Övningstillfälle

2023-10-12

Sal B2 (KTH)

Föreläsning 2

2023-10-26

Sal D2 (KTH)

Övningstillfälle

2023-11-09

Sal D2 (KTH)

Föreläsning 3

2023-11-23

Sal D2 (KTH)

Övningstillfälle

2023-12-07

Sal B2 (KTH)

Föreläsning 4

2024-01-18

Hörsal 1 (hus 1, våningsplan 2, Albano)

Övningstillfälle

2024-02-01

Hörsal 4 (hus 2, våningsplan 2, Albano)

Föreläsning 5

2024-02-15

Hörsal 4 (hus 2, våningsplan 2, Albano)

Övningstillfälle

2024-03-14

Inställd!

 

2024-03-28

Hörsal 1 (Hus 1, våningsplan 2, Albano)

Övningstillfälle + föreläsning6

2024-04-11

Hörsal 1 (Hus 1, våningsplan 2, Albano)

Föreläsning 7

2024-04-25

Hörsal 1 (Hus 1, våningsplan 2, Albano)

Övningstillfälle

2024-05-16

Hörsal 1 (Hus 1, våningsplan 2, Albano)

Föreläsning 8

2024-05-30

Hörsal 1 (Hus 1, våningsplan 2, Albano)

Övningstillfälle

Till Lärare

Många elever deltar i cirkeln som en del av en fördjupningskurs i matematik på gymnasiet. Vi som undervisar är dock inte gymnasielärare och kan därför varken examinera eller betygsätta eleverna. Detta måste göras av skolorna eleverna går på.

Hela kursen är tänkt motsvara 100 gymnasiepoäng. Det finns många alternativa upplägg. Ett alternativ kan vara och lyssna enbart på cirkelns föreläsningar och komplettera med annat material, exempelvis Linjär algebra för gymnasister  för 100 poäng.

Allt ansvar för detta ligger på gymnasieskolan, men vi står till förfogande om det finns frågor kring kursens innehåll och upplägg. Vi avser ha en närvarolista där eleverna får skriva upp sig.

Matematiska cirkeln ger inte några högskolepoäng.

Varannan uppgift i kompendiet saknar facit. Det är för att lärare ska få uppgifter att använda för examinering. En version med facit för alla övningar finns tillgänglig för lärare om ni kontaktar oss via e-mail och förser oss med någon typ av intyg att ni är lärare, såsom en länk till en personlig hemsida/linkedin där vi kan se er mejladdress. 

Kontakt

Om du undrar över något, kontakta oss på mail-adressen: cirkel@math-stockholm.se .

En grupp elever har skapat en inofficiell discordserver/onlineforum där elever kan ställa varandra frågor och ha mer informella diskussioner om kursen. Den som vill kan gå med via denna länk

Introduktionsmöte (Avslutat)

I år, vid efterfrågan från tidigare omgång, avser vi ha ett introduktionsmöte för lärare där vi berättar lite om kursen och svarar på frågor. Intresserade lärare får gärna höra av sig till cirkel@math-stockholm.se och anmäla sitt intresse att delta så att vi kan uppskatta hur många som kommer. 

Detta sker den 17e Augusti i Albano hus 1 (en del av Stockholms Universitet) och vi möts upp klockan 14.50 i zon D. Vi har sedan mötet i Cramersalen 15.00 där planen är en 15 minuters presentation av årets tema följt av frågestund och fika. Se till att vara i tid eftersom vägen in till Cramersalen kräver accesskort. Om är sena så pröva att mejla oss och så kan vi se om det går att hämta upp er.