Till innehåll på sidan

Matematiska cirkeln, läsåret 2020/2021

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar varje läsår ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ”Stockholms matematiska cirkel”. Syftet är att låta deltagarna odla sitt intresse för matematik, och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel handlar om Musik och matematik, ett tvärvetenskapligt tema som kombinerar matematik och programmering. Kursen är en kombination av praktiska uppgifter och teoretiska moment.

På grund av Covid-19 pandemin så kommer cirkeln undervisas på distans. Föreläsningarna kommer ske över Zoom.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av ett kompendium som skrivits av arrangörerna. Det innehåller allt material man behöver till kursen.

Tidigare år har det delats ut på första föreläsningen. Eftersom kursen går på distans för närvarande och vi saknar möjlighet att distribuera kompendiet fysiskt så kommer det distribueras digitalt.

Kurskompendiet hittas här (pdf 4,7 MB) .

Kompendiet innehåller endast svar på de udda övningarna. Om du är lärare och önskar ett kompendium med fullständigt facit, kontakta oss på cirkel@math-stockholm.se .

Möten

Undervisningen äger rum varannan torsdag 16.00-17.30, med start 10 september. Mellan v.43 och v.46 är det dock tre veckors uppehåll på grund av höstlov. För exakta datum, se schemat nedan.

Under hösten kommer all undervisning ske på distans. Föreläsningar kommer hållas över internet via Zoom. Mer information om hur man laddar ner och ansluter till Zoom finns nedan.

Tidigare har man haft en gästföreläsning efter varje ordinarie föreläsning. Vi har valt att inte ha det så länge som kursen går på distans.

Schema

Tid  Plats Aktivitet
10 sep 2020 (v 37)

Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/9334889375

Mötes-id: 9334889375

Föreläsning 1 - Vad är matematik, egentligen?

Föreläsning 1 (pdf 718 kB)

24 sep 2020 (v 39)

Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/9334889375

Mötes-id: 9334889375

Övningstillfälle

8 okt 2020 (v 41)

https://kth-se.zoom.us/j/5644821379

Mötes-id: 564 482 1379

Föreläsning 2 - Linjär algebra

Föreläsning 2 (pdf 2,0 MB)

22 okt 2020 (v 43)

https://kth-se.zoom.us/j/5644821379

Mötes-id: 564 482 1379

Övningstillfälle
12 nov 2020 (v 46)

Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/9334889375

Mötes-id: 9334889375

Föreläsning 3 - Periodiska funktioner

Föreläsning 3 (pdf 1,7 MB)

26 nov 2020 (v 48)

Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/9334889375

Mötes-id: 9334889375

Övningstillfälle
10 dec 2020 (v 50)

https://kth-se.zoom.us/j/5644821379

Mötes-id: 564 482 1379

Föreläsning 4 - Interpolation

Föreläsning 4 (pdf 495 kB)

21 jan 2021 (v 3)

https://kth-se.zoom.us/j/5644821379

Mötes-id: 564 482 1379

Övningstillfälle

Övning från 21 jan del 1 (pdf 9,1 MB)

Övning 21 jan del 2 (pdf 7,2 MB)

4 feb 2021

(v 5)

Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/9334889375

Mötes-id: 9334889375

Föreläsning 5 - 

Tonsystem och talteori

Föreläsning 5 (pdf 6,7 MB)

18 feb 2021

(v 7)

Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/9334889375

Mötes-id: 9334889375

Övningstillfälle

11 mars 2021

(v 10)

https://kth-se.zoom.us/j/5644821379

Mötes-id: 564 482 1379

Föreläsning 6 - 

Diskret fouriertransform och hur man beräknar den

Föreläsning 6 (pdf 436 kB)

25 mars 2021

(v 12)

https://kth-se.zoom.us/j/5644821379

Mötes-id: 564 482 1379

Övningstillfälle

Ladda ner Anaconda

15 april 2021

(v 15)

https://kth-se.zoom.us/j/5644821379

Mötes-id: 564 482 1379

Föreläsning 7 - 

Python, Audacity och FFT

Föreläsning 7 (pdf 696 kB)

29 april 2021

(v 17)

https://kth-se.zoom.us/j/5644821379

Mötes-id: 564 482 1379

Övningstillfälle

6 maj 2021

(v 18)

https://kth-se.zoom.us/j/5644821379

Mötes-id: 564 482 1379

Föreläsning 8 -

Att läsa noter (och lyssna på dem i Audacity) och övningstillfälle

Föreläsning 8 (pdf 397 kB)

Att ansluta till Zoom

Det finns flera olika sätt att ansluta till Zoom.

  1. Ladda ner Zoom-klienten till din dator eller telefon från zoom.us/download . Gör gärna detta i god tid innan. När det är dags att ansluta till föreläsningen väljer du ”Join a Meeting” och anger föreläsningens mötes-id
  2. Gå in på zoom.us/join  i din webbläsare när det är dags att ansluta till föreläsningen. Skriv in föreläsningens mötes-id. Att ansluta direkt från webbläsaren kanske inte fungerar i alla webbläsare. Du kan också prova länken.
  3. Fler sätt att ansluta finns beskrivna på Zooms webbplats  (på engelska).

När du ansluter kommer din video och mikrofon vara avstängd. För att höra ljudet kan du behöva välja ”Join Audio”. Om allt fungerar bör du både se och höra föreläsaren.

För att ställa frågor under föreläsningen så skriver du i chatten till någon av cirkelledarna. Om du har några frågor gällande Zoom, kontakta cirkelledarna på cirkel@math-stockholm.se .

Till lärare

Många elever deltar i cirkeln som en del av en fördjupningskurs i matematik på gymnasiet. Vi som undervisar är dock inte gymnasielärare och kan därför varken examinera eller betygsätta eleverna. Detta måste göras av skolorna eleverna går på.

Hela kursen är tänkt motsvara 100 gymnasiepoäng. Det har dock förekommit att elever läst den som 50 poäng fördjupning och inte deltagit i alla tillfällen. Allt ansvar för detta ligger på gymnasieskolan, men vi står till förfogande om det finns frågor kring kursens innehåll och upplägg.

Matematiska cirkeln ger inte några högskolepoäng.

Varannan uppgift i kompendiet saknar facit. Det är för att lärare ska få uppgifter att använda för examinering. Om du är lärare och önskar ett kompendium med fullständigt facit, kontakta oss på cirkel@math-stockholm.se .

Kontakt

Om du undrar över något, kontakta oss på adressen cirkel@math-stockholm.se .