Till innehåll på sidan

Matematiska cirkeln, läsåret 2021/2022

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar varje läsår ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ”Stockholms matematiska cirkel”. Syftet är att låta deltagarna odla sitt intresse för matematik, och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel handlar om Matematik och AI, och tema ska kombinera matematik och programmering. Kursen är en kombination av praktiska uppgifter och teoretiska moment.

Affisch (pdf 224 kB)

Brev med inbjudan (pdf 143 kB)

Kurslitteratur

  Kompendium (till elever) (pdf 2,1 MB)

Kurslitteraturen består av ett kompendium som skrivits av arrangörerna. Det innehåller allt material man behöver till kursen.

Kompendiet innehåller endast svar på de udda övningarna. Om du är lärare och önskar ett kompendium med fullständigt facit, kontakta oss på cirkel@math-stockholm.se.

Möten

Undervisningen äger rum varannan torsdag 16.00-17.30 på Stockholms universitet. 

Lokaler: Sal 15 och Sal 22
Adress: Kräftriket hus 5, Stockholm (Obs! Busshållplats Albano, söder om Universitetets tunnelbana)

Schema 

Tid Plats Aktivitet
16 sept 2021 Sal 15 Föreläsning 1 - Matematik
30 sept 2021 Sal 15 Övningstillfälle
14 okt 2021 Sal 15 Föreläsning 2 - Euklidiska rum
28 okt 2021 Sal 15 Övningstillfälle
11 nov 2021 Sal 15 Föreläsning 3 - Optimering
25 nov 2021 Sal 15 Övningstillfälle
9 dec 2021 Sal 36 Föreläsning 4 - Sannolikhetsteorins grunder
13 jan 2022

Osb: bara på Zoom

696 2390 8948

Övningstillfälle

https://kth-se.zoom.us/j/69623908948

27 jan 2022

Osb: bara på Zoom

696 2390 8948

Föreläsning 5 - Mått på slumpvariabler och normalfördelningar

https://kth-se.zoom.us/j/69623908948

Bilder (pdf 822 kB)

10 feb 2022

Sal 15

Obs: bara på plats

Övningstillfälle
24 feb 2022

Sal 15 och på Zoom

696 2390 8948 

Föreläsning 6 - Maskininlärning

https://kth-se.zoom.us/j/69623908948

Bilder (pdf 1,4 MB)

10 mars 2022

Sal 15 och på Zoom

696 2390 8948

Övningstillfälle

https://kth-se.zoom.us/j/69623908948

Python kod (pdf 20 kB)

Övning 6.pdf (pdf 372 kB)

17 mars 2022 Sal 36

Föreläsning 7 - Att approximera en funktion från datapunkter

Föreläsning 7 (pdf 669 kB)

Kod (pdf 51 kB)

7 april 2022

bara på Zoom

696 2390 8948

Övningstillfälle

https://kth-se.zoom.us/j/69623908948

Install (pdf 716 kB)

Kod (png 99 kB)

Filmer: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=OJGtROpkIHQ

2. https://www.youtube.com/watch?v=enN0XisUML4

3. https://www.youtube.com/watch?v=bEnrxyV-xxw

21 april 2022

Sal 15

696 2390 8948

Föreläsning 8 - Att använda Keras och TensorFlow

https://kth-se.zoom.us/j/69623908948

Kod (pdf 29 kB)

Föreläsning 8 (pdf 777 kB)

Länk till enkät

5 maj 2022

bara på Zoom

696 2390 8948 

Övningstillfälle

https://kth-se.zoom.us/j/69623908948