Skip to main content

Matematiska cirkeln, läsåret 2017/2018

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — "Stockholms Matematiska Cirkel". Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel

Ämnet för Matematiska cirkeln, läsår 2017/2018, handlar om geometriska konstruktioner i planet.

På affishen nedan finns mer information:

Affisch för Cirkeln läsåret 18/19 (pdf 308 kB)

Möten

Det första mötet är den 14:e september 2017. Om du vill vara med är det bara att dyka upp. Ingen föranmälan behövs.

Mötestid: 16:00 - 18:00
Lokal: Lunchrummet plan 4 (bottenvåningen)
Adress: KTH, Institutionen för matematik, Lindstedtsvägen 15 (se karta )
T-bana: Tekniska högskolan

Kontakt

Om du undrar över något eller har synpunkter på programmet, kontakta oss på adressen cirkel@math-stockholm.se .

Du kan även ringa, skriva till eller besöka någon av oss som arrangerar programmet:

  • Gustav Zickert, zickert@kth.se , telefon: 08-790 72 20, postadress: KTH Matematik, 100 44 Stockholm, besöksadress: Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm
  • Lisa Nicklasson, lisan@math.su.se , telefon: 08-16 45 45, postadress: Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, besöksadress: Kräftriket hus 6, Stockholm.

Kompendium

Kompendiet delas ut på föreläsningarna och finns tillgängligt för nedladdning här:

2017-2018 års kompendium (pdf 2.4 MB)

Tryckfelslista

Tryckfelslista_2017 (pdf 160 kB)

Schema

Nedan ses datum för alla träffar med cirkeln.

Datum kl 16:00-16:15 kl 16:20-17:20 kl 17:30-18:00

Föreläsning 1

2017-09-14

Samling och fika i lunchrummet

Kapitel 1, sal F2

Gästföreläsning av Roy Skjelnes: Den kortaste vägen

Problemsession 

2017-09-28

Samling och fika i lunchrummet

Problemlösning

Problemlösning

Föreläsning 2

2017-10-12

Samling och fika i lunchrummet

Kapitel 2, sal F2

Gästföreläsning av Michelle Böck: Att doktorera inom optimering

Problemsession 

2017-10-26

Samling och fika i lunchrummet

Problemlösning

Problemlösning

Föreläsning 3

2017-11-09

Samling och fika i lunchrummet

Kapitel 3, sal F2

Gästföreläsning av Johan Karlsson: Optimering för bordsplacering, transporter och bildrekonstruktion

Problemsession 

2017-11-23

Samling och fika i lunchrummet

Problemlösning 

Problemlösning 

Föreläsning 4

2017-12-07

Samling och fika i lunchrummet

Kapitel 4

Gästföreläsning av Johan Westerborn Alenlöv: Monte Carlo metoden, konsten att beräkna sannolikheter med datorns hjälp

Problemsession

2018-01-25

Samling och fika i lunchrummet

Problemlösning, sal E52

Problemlösning 

Föreläsning 5

2018-02-08

Samling och fika i lunchrummet

Kapitel 5, sal F2

Gästföreläsning av Carl Ringqvist: Machine Learning Fundamentals

Problemsession

2018-02-22

Samling och fika i lunchrummet

Problemlösning, sal E52 Problemlösning

Föreläsning 6

2018-03-08

Samling och fika i lunchrummet

Kapitel 6, sal D2

Gästföreläsning av Joar Bagge: Differentialekvationer och Eulers metod

Problemsession

2018-03-22

Samling och fika i lunchrummet

Problemlösning, sal E52 Problemlösning 

Föreläsning 7

2018-04-12

Samling och fika i lunchrummet

Kapitel 7, sal D2

Gästföreläsning av Frank Sottile: Colorings of graphs on surfaces

Problemsession

2018-04-26

Samling och fika i lunchrummet

Problemlösning, sal E52 Problemlösning 

Vi träffas alltid i lunchrummet på institutionen för matematik, KTH för att sedan gemensamt gå till föreläsningssalen. Vid varje föreläsning går vi igenom ett avsnitt ur kompendiet och dessutom kommer det en gästföreläsare och håller ett föredrag. Under problemsessionerna kan elever arbeta i grupp med övningsuppgifterna från kompendiet och få hjälp av oss.

Till lärare

Cirkeln består av två delar. För det första finns föreläsningsdelen, där vi under sju tillfällen går igenom årets kompendium. Andra delen består av övningstillfällen där eleverna ges möjlighet att tillsammans försöka lösa problem från kompendiet, och få hjälp av oss. Idén är att bägge dessa svarar mot 50 gymnasiepoäng.

Att enbart besöka föreläsningarna ger alltså 50 poäng. Det finns (minst) fyra alternativ för att ge en kurs på 100 poäng:

  • att följa föreläsningarna och övningarna tillsammans;
  • att följa föreläsningarna och att gymnasieläraren på skolan kompletterar med extra material;
  • att följa föreläsningarna och tillsammans med detta läsa 50 poäng Linjär algebra för gymnasister ;
  • att följa föreläsningsdelen två år i rad.

Det är upp till läraren på gymnasieskolan att välja ett av alternativen.

Självklart är alla elever välkomna på problemsessionerna, inte bara de som vill ha poängen. Vi hoppas att så många som möjligt kommer på dessa.

Tidigare kursomgångar

Information om tidigare kursomgångar av Cirkeln finns på följande länk:

www.kth.se/sci/institutioner/math/gymnasie/matcirkel