Till innehåll på sidan

Kleinerdag — fortbildningsdag för högstadielärare

”Att fortsätta att fördjupa sig i sitt ämne är centralt och i denna fortbildning vill vi bygga på en fascination för ämnet och bidra till kunskap om vart ämnets utveckling rör sig. Detta för att kunna ta sig an mer öppna och oförberedda frågor tillsammans med eleverna i undervisningen”

Datum: 2018-10-30

Målgrupp: Kleinerdagen vänder sig till dig som undervisar i matematik i åk 7-9. 

Innehåll: Tillsammans med nya och gamla kollegor lyssnar du på en matematikföreläsning av matematiker och sedan arbetar vi tillsammans med att utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för högstadiet.

Föreläsare: Svante Linusson från KTH

Plats: Kungl. Vetenskapsakademien (Linnésalen, se kva.se/sv/om-oss/kontakt  för vägbeskrivning.)

Anmälan: här  senast den 23 oktober. Först till kvarn! - max 22 deltagare.

Frågor besvaras av: Sara Woldegiorgis ( saraw@math.su.se ) och Mats Boij ( boij@kth.se ).

______________________________________________________________________________

SKM - Svenska kommittén för matematikutbildning är en underorganisation till Nationalkommittén för matematik vid Kungl. vetenskapsakademien. SKM har en bred sammansättning av ledamöter som arbetar med matematiklärande i olika stadier i utbildningssystemet. SKM ligger bakom införandet av Kängurutävlingen i Sverige och just nu är Kleindagarna ett av våra hjärteprojekt. (se http://nationalkommitten.se/skm/)

SMC - Stockholms matematikcentrum är ett samarbete mellan Stockholms universitet(SU) och Kungl. Tekniska högskolan (KTH). Här samordnas utbildning, forskning och samverkan inom matematik mellan de matematiska institutionerna på SU och KTH. (se http://math-stockholm.se)

______________________________________________________________________________

Program för Kleinerdag den 30 oktober 2018

9.30 Kaffe och smörgås.

10.00 Kleinerdagen öppnas.

10.15 Föreläsning av matematiker. 

11.15 Lärardiskussion om innehållet i föreläsningen i 4 grupper. 5-6 deltagare/grupp. 

12.15 Lunch

13.15 Rundvandring på KVA. 

13.45 Lektionsutveckling i nya tvärgrupper. Lektioner planeras utifrån förmiddagens matematikföreläsning. 5-6 deltagare i varje grupp samt en lektionspilot som sedan besöker en lektionen som genomförs på en skola. 

14.45 Kaffe och kaka. 

15.00 Lektionsutveckling fortsättning.

15.45 Presentationer av lektionsutveckling. (4 grupper/15 min)

16.45 Avslutning med diplomutdelning.

  Utvärdering.

Dagen avslutas kl 17.00. Lunch och fika under dagen ingår. Kleinerdagen är kostnadsfri för deltagarna.