Skip to main content

Bianca Tvrtkovic: En upptäcktsresa runt Fibonaccis talföljd

BSc thesis presentation

Time: Fri 2020-06-05 14.00 - 15.30

Location: Zoom, meeting ID: 643 0807 4073

Participating: Bianca Tvrtkovic

Supervisor: Håkan Granath

Export to calendar

Abstract

Den berömda talföljden döpt efter Leonardo Fibonacci förekommer i många intressanta, oväntade och vackra sammanhang, både i naturen och matematiken. Syftet med uppsatsen var att fördjupa kunskapen, och bevisa några kända resultat som finns för talföljden. I inledningen presenteras den historiska bakgrunden om hur Fibonaccis talföljd upptäcktes och exempel på var i naturen den återfinns. Några av de områden där sambandet med talföljden behandlas och bevisas matematiskt är Pascals triangel, en sats med ordnade summor, delbarhetsegenskaper, och en diofantisk ekvation.