Skip to main content

Alicia Stamm Svensson: Den allmänna lösningen till tredjegradsekvationer och införandet av komplexa tal

Bachelor thesis presentation

Time: Thu 2022-06-09 13.30 - 14.30

Location: Kräftriket, house 6, room 306

Respondent: Alicia Stamm Svensson

Export to calendar

Abstract:

I detta självständiga arbete kommer du att få följa en historia som börjar redan år 1800 f.kr i Babylonenien, fram tills slutet på 1800-talet i Europa. Du kommer att stöta på flera matematiker, somliga kändare än andra - men alla minst lika viktiga för de komplexa talens upptäckt. Du som läsare kommer få en historia om upptäckten av den allmänna lösningen för tredjegradsekvationer och hur den historien blir en startplatta för de komplexa talens upptäckt.

In this work you will be able to follow a story that begins as early as 1800 B.C in Babylonia, until the end of the 19th century in Europe. You will come across several mathematicians, some more knowledgeable than others - but all at least as important for the discovery of complex numbers. You as a reader will get a story about the discovery of the general solution for third degree equations and how that story becomes a starting point for the discovery of complex numbers.