PhD course: Tannakian Categories

Tid: To 2019-01-24 kl 10.15

Föreläsare: Wushi Goldring

Plats: Room 306, house 6, Kräftriket. Department of Mathematics, Stockholm University

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-01-16