Nikolai Makarov: Calculus on Riemann surfaces

Tid: On 2018-11-14 kl 13.15 - 14.15

Föreläsare: Nikolai Makarov

Plats: Room F11, KTH

Abstract: I will give "physical" (or probabilistic) interpretation of various formulas in function theory (e.g. analogues of addition theorems).

Joint work with Nam-Gyu Kang

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2018-11-08