Lars Filipsson: Uppföljning av undervisning


Lars Filipsson och Tommy Ekola har träffat 11 lärare i uppföljningssamtal efter höstens undervisning. Intryck och slutsatser från dessa samtal presenteras, samt en del av de konkreta ideer och förslag som kom fram. Detta är det första av en serie GRUSeminarier där vi diskuterar undervisningens genomförande samt arbete med uppföljning och utveckling. Ämnet är inte begränsat till avdelning matematik utan är relevant för alla avdelningar på institutionen.

Tid: Fr 2017-04-21 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Lars Filipsson

Plats: Seminarierum 3721 på plan 7, Institutionen för matematik, KTH

2017-04-21T12:15 2017-04-21T13:00 Lars Filipsson: Uppföljning av undervisning Lars Filipsson: Uppföljning av undervisning
Till sidans topp