Karim Adiprasito: The g-Theorem Seminar Series, Part II

Tid: Ti 2019-05-07 kl 13.00 - 15.00

Föreläsare: Karim Adiprasito

Plats: 3507, Lindstedtsvägen 25, D-huset, huvudbyggnaden, våningsplan 5, KTH Campus

Karim Adiprasito gives a series of three lectures on his recent work which yields a solution to McMullen’s g-Conjecture for simplicial rational homology spheres.

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-05-06