Dimitri Yafaev: Analytic scattering theory for Jacobi operators and Bernstein-Szegö asymptotics of orthogonal polynomials

Tid: On 2019-02-20 kl 13.15 - 14.15

Föreläsare: Dimitri Yafaev (Université Rennes 1)

Plats: Room F11, KTH

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-02-15