Andrej Bauer: An introduction to algebraic effects

Tid: On 2019-02-06 kl 10.00 - 11.45

Föreläsare: Andrej Bauer (University of Ljubljana)

Plats: Room 16, Building 5, Department of Mathematics, Kräftriket

Abstract: TBA