Alicia Dickenstein

Tid: On 2017-04-05 kl 15.00 - 17.00

Föreläsare: Alicia Dickenstein, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Plats: Oskar Klein, AlbaNova

Schedule

14:00-15:00 Prelcolloquium

15:15-16:15 Colloquium lecture by Alicia Dickenstein (Room Oskar Klein, AlbaNova)

16:15-17:00 SMC social get together with refreshments