Till innehåll på sidan

Zhao Ling: En jämförelse mellan olika algebraiska lösningsmetoder- för tredje- och fjärdegradsekvationer

Tid: Må 2019-03-18 kl 13.30 - 14.30

Plats: Room 32, House 5, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University 

Respondent: Zhao Ling

Handledare: Torbjörn Tambour

Abstract: I den här uppsatsen ska vi studera och jämföra olika utvalda algebraiska lösningsmetoder för tredje- och fjärdegradsekvationer. Teorier och metoder för kvadratiska ekvationer är lätta att förstå och komma ihåg samt använda, medan de algebraiska lösningsmetoderna för tredje- och fjärdegradsekvationer inte är lika lättillgängliga. Syftet med uppsatsen är att samla och klargöra de teorierna och metoderna för att underlätta förståelsen av olika algebraiska lösningsmetoder för tredje- och fjärdegradsekvationer.
Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-03-15