Svenska matematikersamfundets höstmöte

Tid: Fr 2019-11-22 kl 13.00 - 17.00

Plats: Sal D3

Svenska matematikersamfundets höstmöte 2019 kommer att äga rum
den 22 november kl. 13–17 på KTH, sal D3.

Se samfundets hemsida  för mer information.

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-10-30