Sebastian Enqvist: Disjunctive bases II

Tid: On 2019-05-08 kl 10.00 - 11.45

Föreläsare: Sebastian Enqvist

Plats: Room 16, building 5, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University

This is a sequel to the previous seminar of February 20, logic.math.su.se/seminar/#2019-02-20

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-05-03