Robert Altmann: tba

Tid: To 2019-09-05 kl 14.15 - 15.00

Föreläsare: Robert Altmann, University of Augsburg

Plats: Room F11, Lindstedtsvägen 22, våningsplan 2, F-huset, KTH Campus.

tba

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-06-25