Numerical methods for the calibration problem in finance and mean field game equations

Tid: Fr 2017-10-13 kl 13.00

Plats: sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - Numerisk analys

Respondent: Love Lindholm , Matematik

Opponent: Docent Lina von Sydow, Inst för informationsteknologi, Uppsala Universitet, Uppsala

Handledare: Professor Anders Szepessy

2017-10-13T13:00 2017-10-13T13:00 Numerical methods for the calibration problem in finance and mean field game equations (Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - Numerisk analys) Numerical methods for the calibration problem in finance and mean field game equations (Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - Numerisk analys)
Till sidans topp