Multidimensional inverse problems in imaging and identification using low-complexity models, optimal mass transport, and machine learning

Tid: To 2019-01-17 kl 13.00

Plats: sal F3, KTH, Lindstedtsvägen 26, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - Optimeringslära och systemteori

Respondent: Axel Ringh , Matematik

Opponent: Professor Rodolphe Sepulchre University of Cambridge, Cambridge, England

Handledare: Univ lektor Johan Karlsson

Innehållsansvarig:Kerstin Gustafsson
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-01-09