Leonid Pastur: Asymptotic trace formulas for random Schrodinger operator and related problems of quantum informatics

Tid: Ti 2019-04-23 kl 15.15 - 16.15

Föreläsare: Leonid Pastur

Plats: Room F11, KTH

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-04-22