Huldt Love: Kvadratisk reciprocitet och två bevis

Tid: Må 2019-03-18 kl 14.30 - 15.30

Plats: Room 32, House 5, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University 

Abstract: Den här texten behandlar Gauss sats om kvadratisk reciprocitet och presenterar två bevis av satsen. Det första beviset bygger på kongruensekvationer och moduloräkning. Det andra beviset använder den komplexa exponentialfunktionen.

Respondent: Huldt Love

Handledare: Torbjörn Tambour