Erna Begović: Normal and structured matrices under unitary structure-preserving transformations

Tid: To 2019-03-14 kl 14.15 - 15.00

Föreläsare: Erna Begović, University of Zagreb

Plats: Room F11, Lindstedtsvägen 22, våningsplan 2, F-huset, KTH Campus.

Abstract:   In this talk we study four matrix structures \(\mathcal{S}\): Hamiltonian, skew-Hamiltonian, per-Hermitian, and perskew-Hermitian. We give structured canonical forms for matrices which are normal and structured for one of the structures \(\mathcal{S}\) and propose structure-preserving Jacobi-type algorithms for computing these canonical forms. Next, given a structured matrix \(A\), we consider the problem of finding the closest normal matrix with the same structure.
Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-02-07