Emma Wikberg: Om insatser för programstudenter under första terminen

Tid: Fr 2019-03-22 kl 11.00 - 12.00

Föreläsare: Emma Wikberg (Fysikum)

Plats: Room 14, House 5, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University

Abstract: TBA