Chaitanya Leena Subramaniam: Nerves, monads with arities, and theories for ∞-categories and ∞-operads

Tid: On 2019-04-03 kl 10.00 - 11.45

Föreläsare: Chaitanya Leena Subramaniam, Université Paris Diderot

Plats: Room 16, building 5, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University

Abstract: TBA

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-03-29