Björn Gustafsson: Beräkning av Feynman-integraler

Tid: To 2018-02-15 kl 12.15

Föreläsare: Björn Gustafsson

Plats: Room F11, KTH

Sammanfattning: Jag tänkte helt anspråkslöst gå igenom någonting som är ”skåpmat” för många fysiker, nämligen hur man sätter upp och räknar ut Feynman-integraler för enkla kvantmekaniska system. Framställning av detta finns i de flesta läroböcker i kvantfältteori, exempelvis på sid 7-25 i

A. Zee: Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press, 2010. 

Som matematiker blir man häpen över med vilken lätthet fysiker, med hjälp av intuition och funktionella beteckningar, lyckas räkna ut integraler (och annat) som för matematiker är nästan omöjliga att ens definiera.  

I föredraget vill jag försöka demonstrera just sådana fysikaliska beräkningar och ”bevis".

Till lunchseminariets hemsida