Bernard Helffer: Mini course on Semi-classical approximation and the tunnelling effect

Tid: On 2019-01-30 kl 09.00 - 11.00

Föreläsare: Bernard Helffer, Université de Nantes

Plats: Seminar Hall Kuskvillan, Institut Mittag-Leffler

(continuation from January 29)

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2019-01-25