Skip to main content

Pi-dagen

Under Pi-dagen erbjuder vi aktiviteter för elever i åk 7-9 och gymnasiet. Aktiviteterna möter ni dels i Vetenskapens Hus men också i grannbyggnaden AlbaNova universitetscentrum. Pi-dagen 2019 bjuder på rymd, klimat och Pi-zza – som vanligt finns massor av spännande matematikaktiviteter för elever i åk 7-9 och gymnasiet.

Time: Thu 2019-03-14 09.00

Location: Vetenskapens hus, Albanova

Participating: Josefin Ahlkrona, Olof Bergvall, Lisa Nicklasson, Ivan Martino, Daniel Ahlsén och Christer Fuglesang

Export to calendar

Läs mer om programmet här .

Program för populärvetenskapliga föredrag i Oskar Klein

09:00 Josefin Ahlkrona, Stockholms universitet –Matematiken bakom en klimatmodell
10:00 Olof Bergvall, Uppsala universitet – Hur matematik kan lösa Rubiks kub
11:00 Lisa Nicklasson, Stockholms universitet – Färgläggning av kartor och grafer
12:00 Ivan Martino, KTH – Rock scissor paper spock lizard (in English)
13:00 Daniel Ahlsén, Stockholms universitet – Konsten att inte förlora i schack - Spelteori
14:00 Christer Fuglesang, KTH –Potpourri i matematikens rymder