Huldt Love: Kvadratisk reciprocitet och två bevis

Time: Mon 2019-03-18 14.30 - 15.30

Location: Room 32, House 5, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University 

Respondent: Huldt Love

Supervisor: Torbjörn Tambour

Abstract: Den här texten behandlar Gauss sats om kvadratisk reciprocitet och presenterar två bevis av satsen. Det första beviset bygger på kongruensekvationer och moduloräkning. Det andra beviset använder den komplexa exponentialfunktionen.

Page responsible:webmaster@math.kth.se
Belongs to: Department of Mathematics
Last changed: Mar 15, 2019